تبلیغات
خط پایان - تفاوت...انسان ها
تاریخ : سه شنبه 8 شهریور 1390 | 09:17 ب.ظ | نویسنده : سید محمد جواد اشرف زاده

انسان های متوسط در باره وقایع سخن می گویند

انسان های كوچك پشت سر دیگران سخن می گویند

انسان های بزرگ درد دیگران را دارند

 انسان های متوسط درد خودشان را دارند

انسان های كوچك بی دردند 


انسان های بزرگ عظمت دیگران را می بینند

انسان های متوسط به دنبال عظمت خود هستند

انسان های كوچك عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند 

انسان های بزرگ به دنبال كسب حكمت هستند

انسان های متوسط به دنبال كسب دانش هستند

انسان های كوچك به دنبال كسب سواد هستند

انسان های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند

انسان های متوسط پرسش هائی می پرسند كه پاسخ دارد

انسان های كوچك می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند 

انسان های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند

انسان های متوسط به دنبال حل مسئله هستند

انسان های كوچك مسئله ندارند 

انسان های بزرگ سكوت را برای سخن گفتن برمی گزینند

انسان های متوسط گاه سكوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند

انسان های كوچك با سخن گفتن بسیار، فرصت سكوت را از خود می گیرند
طبقه بندی: نیش و کنایه، فرهنگی،
برچسب ها: انسان ها، مختلف، بزرگی،