تبلیغات
خط پایان - پوسته ی زندگی ما چگونه می شکند؟!
تاریخ : شنبه 8 مرداد 1390 | 05:30 ق.ظ | نویسنده : سید محمد جواد اشرف زاده
When the egg breaks by an external power, a life ends

وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می شکند، یک زندگی به پایان می رسد

When the egg breaks by an internal power, a life begins

وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیروئی از داخل می شکند، یک زندگی آغاز می­شود

Great changes always begin with that internal power
تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان آغاز می شود.
طبقه بندی: دیگر، نیش و کنایه، فرهنگی،
برچسب ها: پوسته زندگی، عامل بیرونی، عامل درونی، تخم مرغ، جوجه،