تبلیغات
خط پایان - بازهم دولت مدعی مبارزه با فساد اقتصادی است؟

روز چهارشنبه رئیس جمهور پس از جلسه هئیت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و در مقابل چشم رسانه ها روزه سکوت خود را با لقمه شبهه ناک باز کرد.

رئیس جمهور در واکنش به دستگیری هم دوشی های خود  تصریح کرد که کابینه خط قرمز است و اگر برخورد با همکارانم ادامه یابد به وظیفه قانونی خود عمل می کند. وی همچنین وظیفه قانونی خود را سخن گفتن با مردم و افشای  پشت پرده سیاسی دستگیری ها دانست!

پس از اظهارات صریح رئیس جمهور نوبت کسانی رسید که با کدخدا بسته اند و آنان که مدتی در پستو خانه کز کرده  و زبان گزیده بودند جرئت یافتند و اطلاعیه دادند. در همین رابطه معاونت اجرایی روز جمعه اتهامات اخیر علیه "الف ر میم" و "ح ب" را كذب محض اعلام كرد.نکته قابل توجه در این اطلاعیه شکوائیه علیه نماینده ای است که خود به دلیل اسناد متعدد از اتهامات فساد "میم و ب" به کمسیون اصل 90 شکایت کرده است.

به این ترتیب به نظر می رسد دولت فاز جدیدی از برخورد با منتقدین را کلید زده است و در این بین میان نهاد قانونی چون دستگاه قضائی با نماینده مجلس و رسانه نیز تفکیکی قائل نیست.

اما این دور جدید پاک سازی دامن دولت ، درست چند روز بعد از فرمایشات رهبر انقلاب در باب عدم افشاگری رسانه ها و نهادهای مسوول پیش از اثبات جرم شکل گرفت.

بلافاصله پس از این که رهبر انقلاب به رسانه ها و صاحبان تریبون تذکر دادند که پیش از اعلام جرم با هدف حفظ آبروی افراد نباید افشاگری صورت گیرد، رئیس جمهور روزه سکوت خود و یا به تعبیر خودش سکوت الهام بخش وحدت را شکست و سکوت چند هفته ای خود را جبران کرد.

سکوتی که قرار بود وحدت آفرین باشد به یکباره با تعرض به عدلیه شکسته شد. رئیس جمهور نشان داد که این " آب دهان خوردن" نه از سر وحدت بلکه برای "  آب از کره گرفتن" و "روغن از خاک کشیدن" است.  این در حالی است که این اتهامات در طول  چندین ماه علیه دولت مطرح شد و رئیس جمهور حاضر نبود نسبت به آنها موضع گیری کند.

رئیس جمهور می دانست که اسناد مربوط به اتهامات فساد اقتصادی برخی "ویژه خوارهای اطرافش" تنها 2 یا 3 برگ منتشر شده در رسانه نیست و چنانچه وی نخواهد از برخی اطرافیان خود اعلام برائت کند و  انها را به دست قانون بسپارد حتما اسناد دیگری نیز منتشر می شود.

تلقی نادرست رئیس جمهور از سخنان رهبر انقلاب، باعث شد خود را در مقابل دستگاه قضائی نیز بیمه ببیند و اینبار با حس "رستم صولتی" برای قوه قضائیه هم خط و نشان بکشند، حال آنکه اگر برای دولت چند عضو کابینه خط قرمز است برای حاکمیت و جمهوری اسلامی فساد اقتصادی خط قرمز است و فرقی هم ندارد که فساد در انبان اطرافیان اصلی رئیس جمهور باشد یا کابین زن نو عروس.به تعبیر رهبر انقلاب مشروعیت نظام به عدالتخواهی و مبارزه با فساد است و تجربه 3 دهه گذشت از انقلاب نیز نشان می دهد که کسی یارای مقاومت در برابر این مطالبه اصلی حکومت اسلامی را ندارد.

انقلاب و این مردم بارها و بارها نشان دادند که در راه مبارزه با فساد اقتصادی با احدی تعارف ندارند و  دشمنان این شعار بزرگ را در هر لباس و قامتی که باشند از مرجع تقلید گرفته تا رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس مجلس و غیره و غیره و غیره کنار گذاشته  و لازم باشد باز هم  نقش آفرینی می کنند.سخنان اخیر رئیس جمهور نشان داد که چه میزان پایبند به شعار مبارزه با فساد اقتصادی است!

رئیس جمهوری که مناظره های انتخاباتی خود را محکمه قضائی ساخته بود و چپ و راست را متهم می کرد و بر سر دانه درشت ها جناق بسته بود،  امروز در برابر رسیدگی به فساد نفرات اصلی خود مقاومت و حتی بالاترین نهاد قضائی کشور را تهدید به افشاگری می کند و نماینده مجلس را به جرم شکایت از نزدیکان رئیس جمهور به دادگاه می کشاند. گرچه همان زمان هم برخی می دانستند این نمایشنامه تا قبل انتخابات روی پرده است و این قافله تا به حشر لنگ است.

وظیفه مجلس و دستگاه قضائی در این رابطه بسیار جدی تر از گذشته است. مبارزه با فساد اقتصادی بدون شک هزینه دارد و امروز هزینه مبارزه با فساد اقتصادی شکستن ایستادگی و مقاومت رئیس جمهور است.

هزاران هزار جای تاسف است که رئیس جمهور محترم خود و حامیانش را بند کسانی کرده است  که به او و دولتش نیز پایبند نخواهند بود. با گرگ دنبه می خورند، با چوپان گریه می کنند! درباره این اسب های ترکمنی که از توبره و آخور می خورند،حرف بسیار است که بماند برای بعد.

دستگاه قضائی در مقابل این رجز خوانی، چندین برابر گذشته وظیفه اش سنگین تر است .هرگونه مماشات با صاحبان قدرت و ثروت و مکنت در هر لباسی که هستند به عنوان ننگی در تاریخ ثبت خواهد شد. امروز روز آزمایش و محک همه وعده های 3 دهه گذشته انقلاب اسلامی است. عملکرد دستگاه قضائی در این روزها بیشتر از هر وقت دیگری به نام حکومت اسلامی تمام می شود. هر گونه کوتاهی و مماشات و مصلحت اندیشی نابجا خدای نکرده باعث یاس و ناامیدی جامعه می شود که کمترین هزینه آن بی اعتمادی به شمشیر برنده و ترازوی فرشته عدالت است.

نقل قول از وبلاگ ارزشمند دوست عزیز:      محسن مهدیان(از لحاف 40تکه تا هویت 40تکه)

لینک این وبلاگ در لیست پیوندها موجود است

 


برچسب ها: احمدی نژاد، حمایت های بی حد از کابینه، خط قرمز جدید رئیس جمهور، ترس از افشا شدن پرونده های رسوایی، عمل سریعتر قوه قضائیه، توصیه ی رهبری مساوی بی قانونی نیست،
دنبالک ها: منبع اصلی مقاله،