تبلیغات
خط پایان - مجموعه ای از تصاویر بنای سفارت ایران در فرانسه
درب ورودی


این دو عکس از سفارت ایران در فرانسه می باشد

شما می توانید برای دست یابی به آرشیو جامع تر از این عکس ها به ادامه ی تصاویر مراجعه نمائید تا شکوه این بنا را ببینید.

سفیر ایران در فرانسه چه حالی می کنه ها!!
برچسب ها: سفارت ایران، پاریس، شکوه، زیبایی،