تبلیغات
خط پایان - خود را دوست داشته باشید در جملات بزرگان {مجموعه سوم}
و این هم مجموعه ی سوم :
جملات در ادامه ی مطلب منتظر شماست!!

در ضمن باید این مژده رو هم بدهم که مجموعه یازده قسمتی چگونگی رسیدن به موفقیت در ماه شهریور به تناوب در این صفحه الکترونیکی قرار خواهند گرفت

فرصت، یعنى اینكه به خود بگوییم هر اتفاقى كه براى من بیفتداز آن در جهت تعالى و یادگیرى و رشد خود استفاده خواهم كرد.
دارندگى/38پنج گام به‏سوى یك باور ذهنى مثبت از خود:
1 - حذف: هروقت دچار افكار منفى شدید، بلند بگویید حذف!
2 - جایگزینى: سپس باور مثبتى را به عنوان جایگزین آن‏برگزینید.
3 - تأكید: حالا نوبت تقویت باور جدید است، مثلاً آن را روى‏كارتهایى نوشته و در محل دید قرار دهید.
4 - تجسّم: تصویرى خلاق از خود، در حالى كه سرشار از باورجدید هستید بسازید و تا شش هفته هر روز این برنامه را اجرا كنید.
5 - ممارست: آنقدر ممارست به خرج دهید تا این تغییرات‏ماندگار شود.
اقتباس از سایكوسایبرنتیكس 47/2000راسكین مى‏گوید: با نقائص دیگران مغز خویش را خسته نكنید باهركس كه ملاقات مى‏كنید فقط جنبه‏هاى خوب و قوى او را ببینید...در این صورت است كه عیوب و نقائص شما مانند برگ خزان خواهدریخت و زندگیتان خیلى خوش‏تر مى‏شود؛ هركس به شما، قیافه صلح‏و صفا نشان خواهد داد و هركسى خواهد كوشید كه با شما روابطدوستانه برقرار كند.
پیروزى فكر/76در هنگام رویارویى با مشكلى باید به دنبال موقعیت‏خلاصى‏بخش باشیم، نه اینكه در هرموقعیتى، به‏واسطه اندیشیدن به‏مشكلات خود را فلج كرده و متوقف شویم
Walter cole
دو هزار و یك نكته براى كامیابى/138كیم وو چونگ، بنیانگذار شركت معظم دوو:
واقعاً خطرى بالاتر از این در جهان وجود ندارد كه ما بجاى‏صفت پسندیده خوشبینى، بدبینى یعنى متضاد آن را انتخاب كنیم...من هرگز از خوشبینى دست نكشیده‏ام، وقتى به واقعیات مى‏نگرم،همواره فكر مى‏كنم، شرایط بحرانى و لحظات خطرناك، بسیارزودگذرند...
اگر تاجرى دچار بدبینى شود، لحظه پایان رشد و پیشرفت اوفرارسیده است...
وقتى دیگران شمارش معكوس غیرممكن‏ها را شروع مى‏كنند،من به شمارش ممكن‏ها مى‏پردازم... اگر تنها یك درصد شانس‏موفقیت وجود داشته باشد، یك تاجر واقعى همان را به صورت‏جرقه‏اى مى‏بیند كه مى‏تواند آتش بیافروزد، )چرا كه( دنیاى تجارت‏آنگونه نیست كه اگر یك را با یك جمع كنى عدد دو بدست بیاورى؛ممكن است در جایى تبدیل به ده شود!
سنگ‏فرش هر خیابان از طلاست/29.
طبقه بندی: فرهنگی، ادبی،