تبلیغات
خط پایان - خود را دوست داشته باشید در جملات بزرگان {مجموعه دوم}
دوستان گرامی طبق قولی که داده بودم امروز سری دوم جملات را با هم می خوانیم
برای مشاهده به ادامه ی مطلب رجوع کنید.

تنها كسى كه می تواند شما را به تحقیق رؤیاها و آرزوها یتان‏كمك كند خودتان هستید. وقتى این موضوع را خوب بفهمید و آنرابپذیرید، دیگر هیچ چیز و هیچ كس نمى‏تواند سّد راه موفقیت شمابشود... ویلزر. ویتنى.
بهترین‏ها براى موفقیت/74.رى كراك معتقد بود كه درد و رنج قابل تحمل‏تر از تنبلى و بطالت است.
توانگران چگونه مى‏اندیشند/83.توماس جى.واتسون، مؤسس كارخانه آى.بى.ام : راه‏دستیابى به موفقیت، مضاعف كردن میزان
شكست‏هاست!
من كار را از همان جایى كه دیگران تركش كرده‏اند شروع كرده و پیگیرى مى‏كنم. توماس ادیسون. براى كامیانى/32موفقیت همان شكست است كه پشت‏رو نشسته است!ناشناس. بهترین‏ها براى موفقیت/69.
خولیو ایكلسیاس، در سن 20 سالگى در جریان یك حادثه‏رانندگى از ناحیه كمر به پایین فلج شد، ظاهراً او مى‏بایست بقیه عمرخود را روى صندلى چرخدار سپرى كند، اما خولیو حاضر به قبول این‏احتمال نشد، فقط براى اینكه بتواند انگشت كوچك پایش را حركت ‏دهد، به مدت دو ماه و روزى دوازده ساعت به تمرین پرداخت. پس‏از مدتى نزدیك به دو سال توانست ذره به ذره اندام‏هاى از كار افتاده‏را دوباره بكار اندازد... نهایت همین عزم و تعهد فوق‏العاده او كه باعث ‏بازسازى بدن وى شد، دوره زندگى او را تبدیل به یك پدیده‏شاخص جهانى كرد.
راز شاد زیستن/118.

 

یكى از نكاتى كه افراد موفق را از ناموفق جدا مى‏كند این است كه‏افراد كوفق تلاش مى‏كنند و منتظر مى‏مانند اما افراد ناموفق فقط منتظرمى‏مانند.
ثروت نامرئى/23.کیم وو چونگ، بنیانگذار شرکت دوو:
به عقیده من شاید علت اختلاف اقتصادى ملّت‏هاى شمال وجنوب اروپا را مى‏توان به عادت استراحت ظهر و خواب نیمروزى‏نسبت داد!... البته این موضوع براى ملت بر جنب‏وجوش كره خیلى ‏عجیب بنظر مى‏رسد؛ من هنوز نمى‏توانم بفهمم كه چگونه فردى‏مى‏تواند در اوقات مهم و باارزش روز بخوابد!... در حقیقت من آنرا ازعلایم بیمارىِ كار در حد رفع تكلیف و ضرورت مى‏بینم.
سنگ‏فرش هرخیابان از طلاست/47.کیم وو چونگ، بنیانگذار شرکت دوو:
مهم نیست كه من چه كارى انجام مى‏دهم، هر چه باشد دوست‏دارم آنرا به نحو احسن و تا انتها انجام دهم.
سنگ‏فرش هر خیابان ازطلاست/53.

خوشبینى و مثبت‏ اندیشى

 

اگر مدام درباره شكست صحبت كنید، بگذارید به شما بگویم،كه در آسمان و زمین قدرتى نیست كه بتواند به داد شما برسد ویاریتان كند. اما اگر مدام درباره توانگرى و كامیابى صحبت مى‏كنید،باز هم بگذارید به شما بگویم، كه در آسمان و زمین قدرتى نیست كه‏بتواند جلو توانگرى و كامیابى شمارا بگیرد.
قانون توانگرى/305.خوشبینى شكل ظاهرى ایمان است. تا ایمان و امید وجودنداشته باشد، هیچ كارى را نمى‏توان انجام داد.
هلن كلر: هیچ چیز به اندازه خوشبینى نمى‏تواند زندگى را زیباتركند، از رنج‏هاى آن بكاهد و راه موفقیت را هموار كند.
پیروزی فکر/74من یك خوشبین هستم، زیرا غیر از این بودن هیچ فایده‏اى‏ندارد! وینستون چرچیل‏
دوهزار یك نكته براى كامیابى/130.اجازه ندهید كه محرومیت‏هاى شما، مانع استفاده از نعمتهایتان‏شوند
زندگى كنیم یا فقط زنده باشیم/27ابراهام لینكلن گفته است:اغلب مردم تقریباً به همان اندازه شادهستند كه ذهن خود را براى آن مهیا كرده‏اند نورمن ولنینت پیل،مردى كه براى اولین بار اصطلاح تفكر مثبت را به كار برد این مطلب رااین‏گونه بیان كرده است: هم آنانى كه خود را ناتوان مى‏دانند درست‏مى‏اندیشند و هم آن دیگرانى كه خویشتن را توانا مى‏انگارند!
زندگى كنیم یا فقط زنده باشیم/80هرچه بیشتر مثبت باشید انرژى بیشترى جذب مى‏كنید... پاداش‏مثبت بردن فورى است!
جادوى ذهن/131شخصى از امرسون پرسید كه براى چه خداى را شكر مى‏كند؟ اوجواب داد: هرروز كه چشمانم را بر صبح دلپذیر مى‏گشایم و به این‏دنیاى زیبا مى‏نگرم خداى را سپاس مى‏كنم كه هنوز زنده‏ام و دربوستان زندگى مى‏كنم‏
پیروزى آسان است/103فرصت‏ها همیشه موجودند، این ما هستیم كه بایستى آنها راببینیم و از آنها استفاده كنیم. كایزر

یا نه قدرت بیشتر، نه توانائى افزونتر و نه فرصت‏هاى طولانى‏ترمى‏خواهیم، آنچه را كه نیاز دارییم برزبان ساده بهره‏بردارى كافى ازآنچه داریم است.
شانس و فرصت؟ همه جا در اطراف شما پرسه مى‏زنند چشم‏بینا مى‏خواهد كه آنها را ببیند و استفاده كند. ماردن‏

فرصت‏ها و شانس‏ها اغلب در بطن مشكلات و گرفتاریها پنهان‏هستند. آلبرت انیشتین‏

شانس و فرصت؟ تعجب نكنید، شما هم به‏صورت ترسناك وسیاه، بدبختى و یا شكست موقتى رخ مى‏نماید، مواظب باشید آنرا ازدست ندهید. ناپلئون هیل‏
بهترین‏ها براى موفقیت/60دكتر جیمز آپن هایم مى‏گوید: عده
‏اى فرسنگ‏ها بدنبال شادى وسرور مى‏دوند و عده‏اى آنرا زیر پاى خود حس مى‏كنند.
پیروزى آسان است/147.موفّقیت را كسانى مى‏یابند و آنرا حفظ مى‏كنند كه با ذهنیت‏مثبت در تلاش دائم هستند... ما بعد از سالها تجربه‏اندوزى به این‏نتیجه رسیده‏ایم كه ذهنیت مثبت تنها رمز و رازى است كه همه‏انسان‏هاى موفق در آن سهیمند.
موفقیت با ذهنیت مثبت/15ناپلئون هیل معتقد است كه هر گرفتارى به‏انداز خود، همراه خودامتیاز مثبت دارد.
موفقیت با ذهنیت مثبت/236وقتى مى‏دانید ذهنیت مثبت چیزهاى خوب و ذهنیت منفى‏جنبه‏اى بد زندگى را موجب مى‏شود، آیا عقل سلیم حكم نمى‏كند كه‏از این ذهنیت، آنرا كه مثبت است انتخاب كنید؟!
موفقیت با ذهنیت مثبت/274

ادامه ی این مجموعه در سری سوم که 4/20 از آن رو نمایی خواهد شدطبقه بندی: فرهنگی، ادبی،