تبلیغات
خط پایان - پند اول
تاریخ : پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390 | 11:05 ب.ظ | نویسنده : مهران

- خرگوش از کلاغی بر سر شاخه پرسید

- که آیا من نیز میتوانم چون تو نشسته ، کار نکنم؟

- کلاغ پاسخ داد: چرا که نه

- خرگوش بنشست بی حرکت

- روباهی از ره رسید و خرگوش بخورد


نتیجه اخلاقی

 

.لازمت نشستن و کار نکردن بالا نشستن است

 
طبقه بندی: دیگر، نیش و کنایه،