تبلیغات
خط پایان - راز و نیاز مدرن
تاریخ : سه شنبه 23 فروردین 1390 | 05:00 ب.ظ | نویسنده : مهران

 

 

ای خدا Hard دلم Format مکن****Filed من را خالی از برکت مکن

Option غم را خدایا On مکن****File اشکم را خدایا Run مکن

Delete کن شاخه های غصه را****سردی و افسردگی هر سه را

Jumper شادی بیا تا Set کنیم****سیستم اندوه را Reset کنیم

نام تو Password درهای بهشت****آدرس Email سایت سرنوشت

ای خدا روز ازل Cad داشتی****Mouse بود اما مگر Pad داشتی

که چنین طرح 3D می زدی****طرح خود بر روی CD می زدی

تا نیفتد Bug در اندیشه مان****تا که ویروسی نگردد ریشه مان

ای خدا بر ما ایمن فرست****بهر دلهای پر آتش Fan فرست

ای خدا حرف دلم با کی زنم****Help می خواهم که F1 می زنم

 
طبقه بندی: دستنوشته، ادبی،