تبلیغات
خط پایان - عاشقانه ها(1)
تاریخ : سه شنبه 30 فروردین 1390 | 11:15 ق.ظ | نویسنده : سید محمد جواد اشرف زاده

چه مغرورانه اشک ریختیم،چه مغرورانه سکوت کردیم و چه مغرورانه التماس کردیم و چه مغرورانه گریستیم غرورهدیه ی شیطان است وعشق هدیه خدا.
هدیه شیطان را به هم تقدیم کردیم وهدیه خداوند را از هم پنهان.

اقتباس از تقویم من

انسان میتواند یک هفته بدون آب،5دقیقه بدون تنفس و سه هفته بدون غذا زندگی کند،ولی نمیتواند حتی یک لحظه بدون فکر زنده بماند

 مجله خانواده سبز سال1388

 

زندگی کن و لبخند بزن،به خاطر کسانی که با لبخندت، زندگی می کنند.

مجله خانواده سبز سال1388

 

بدون اراده متولد میشویم،با حیرت زندگی میکنیم و سپس با حسرت میمیریم;
اما آنچه که فروغش هرگز رنگ فنا نمی گیرد،دوستی های بی آلایش است.

راه زندگی سال1388
طبقه بندی:
برچسب ها: اقتباس آزاد،