تبلیغات
خط پایان - دل من
تاریخ : دوشنبه 22 فروردین 1390 | 01:54 ب.ظ | نویسنده : سید محمد جواد اشرف زاده

من دلی خواهم داشت که در آن ره نیابد
یک دلی همچو قفس
با دیوارهای بلند
که در آن من خودمم با خود تنهای خود
من در آنم تنها تا آن که او بیاید اینجا
تا مرا دریابد تک وتنها بسیار
او ازمن می پرسد که که چرا تنهایی به کنج عزلت،تنها

من به او می گویم تو نبودی اینجا
طبقه بندی: ادبی، دستنوشته،